เป็นสหกรณ์ออมทรัพย์ชั้นนำ ที่มีความมั่นคง โปร่งใส บริการทันสมัย ใส่ใจสมาชิกและสังคม


เงินฝาก

เงินฝากออมทรัพย์

เปิดบัญชีขั้นต่ำ 100 บาท  สามารถฝาก - ถอนเงินได้ไม่จำกัดจำนวนครั้งในแต่ละเดือน อัตราดอกเบี้ย 1.75% ต่อปี 

จ่ายดอกเบี้ยปีละ 2 ครั้ง (วันที่ 27 มิ.ย. และวันที่ 27 ธ.ค.)

เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ

เปิดบัญชีขั้นต่ำ 10,000 บาท อัตราดอกเบี้ย 2.75% ต่อปี ส่วนที่เกิน 20 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ย 1.50% ต่อปี

จ่ายดอกเบี้ยทุกวันที่ 27 ของเดือน

เงินฝากประจำเพิ่มพูน

เปิดบัญชีขั้นต่ำ 1,000 - 25,000 บาท โดยฝากต่อเนื่องเท่ากันทุกเดือนรวม 24 เดือน อัตราดอกเบี้ย 3.75% ต่อปี

เงินฝากออมทรัพย์พิเศษสุขเกษียณ

สำหรับสมาชิกที่เกษียณอายุ สมาชิกที่เข้าร่วมโครงการร่วมใจจากองค์กร และสมาชิกที่ลาออกจากองค์กร (กฟภ. , สอ.กฟภ.)

ตั้งแต่ปี 2553 เป็นต้นไป  อัตราดอกเบี้ย 3.75% ต่อปี

จำนวนผู้เข้าชม
2475695

Copyrights 2012 - สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำกัด
เลขที่ 200 อาคาร 3 ชั้น 1 ตึก อสก. 3 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ตู้ ปณ. 32 ปณศ.จตุจักร ลาดยาว กทม. 10900
โทรศัพท์ : 0-2953-0909, 0-2953-1201-6                               แฟกซ์ : 0-2953-0503
โทรศัพท์ดาวเทียม : 5948, 5964, 5980, 5988, 9415-9418       แฟกซ์ดาวเทียม : 5947
ชื่อบัญชี : สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำกัด
ประเภทบัญชี : ออมทรัพย์
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)     สาขา กฟภ.            073-1-06900-5
ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)  สาขาตลาดพงษ์เพชร   179-2-11003-1